رویدادها

  • اعضای هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز انتخاب شدند.


  • شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با دستور جلسه انتخابات هیات رئیسه جدید برگزار گردید.

  • به گزارش روابط عمومی اتاق البرز طی انتخابات برگزار شده:

  • پرهام رضایی بعنوان رئیس اتاق

  • یدااله مالمیر نائب رئیس اول

  • دکتر امیر فرشچی نائب رئیس دوم

  • نبی اله نوری نسب خزانه دار

  • خانم شادی حاضری بعنوان منشی منتخب شدند.