رویدادها

  • بازديد سفير محترم كشور نيكاراگوئه به درخواست وزارت بهداشت این کشور از خطوط توليدی شركت آريوژن فارمد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

  • در این بازدید، امکان تامین و صادرات داروی تمزیوا به این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.