رویدادها

  • افتخاری دیگر برای همت والای تلاشگران صنعت دارو در شرکت آریوژن فارمد

  • داروی فاکتور هفت با نام تجاری آریوسون به عنوان اولین داروی ایرانی در کشور ترکیه به ثبت رسید تا گامی دیگر در راستای درمان بیماران در آن سوی مرزها برداشته شود.