` AryoGen | رویدادها

رویدادها

  • دکتر امیر فرشچی وارد اتاق البرز شد.

  • 🔹دکتر امیر فرشچی مدیرعامل شرکت آریوژن فارمد از شرکت‌های موفق و صادراتی صنعت داروسازی کشور موفق شد با کسب ۶۷ رای و قرارگیری در رتبه چهارم بخش بازرگانی وارد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی البرز شود. 🔹دکتر فرشچی تنها نماینده از صنعت دارو در اتاق البرز و جوانترین منتخب این دوره اتاق البرز است.