•     


رویدادها

  • سایه واکسن ایرانی بر سر آنفلوآنزا

  • بیش از سه سال مطالعه و همچنین تحقیقات بر جامعه آماری هزار نفره به سرانجام رسید و واکسن آنفلوآنزای فصلی ایرانی مجوز مصرف گرفت. این واکسن توسط بیوتکنولوژیست‌های جوان کشورمان در بهترین سایت تولیدی بیوتکنولوژی کشور و منطقه ساخته‌ شده است تا ایران دومین کشور جهان پس از فرانسه باشد که قادر به ساخت واکسن آنفلوآنزا، آن هم واکسن نوترکیب شده است که از لحاظ تکنولوژی با نوع تخم مرغی آن بسیار متفاوت و پیچیده تر میباشد.

  • معاون شرکت آریوژن فارمد: ‌تاکنون‌ حدود ۵۰۰ هزار سرنگ واکسن در یکی از خطوط تولیدی شرکت آریوژن فارمد تولید شده است که حدود ۲۰۰ هزار سرنگ تحویل وزارت بهداشت شده است.

  • پروسه تولید واکسن آنفلوآنزا طولانی است و سالانه بر اساس سویه های ویژه ای انجام می‎‌شود؛ چرا که‌ سویه ویروس آنفلوآنزا هر سال تغییر می‎کند بنابراین هر سال سازمان جهانی بهداشت ۴سویه ویروس آنفلوآنزای شایع را به شرکت‏‎های تولیدکننده ارائه می‏کند تا طبق سویه‎ها واکسن آنفلوآنزای مناسب سال تولید شود