رویدادها

  • انتخاب طرح «تولید مونوکلونال آنتی بادی نوترکیب دنوزومب جهت درمان پوکی استخوان، سرطان استخوان و هایپر کلسمی» بعنوان یکی از ده طرح برتر از بین ۳۲۰۰ طرح، ایده و محصول فناورانه و دانش بنیان در هفتمین جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز
    ( RINOTEX 2019 )