رویدادها

  • کسب مقام اول در چهاردهمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی در بخش شرکتهای رشد یافته 97/10/07

  • شرکت داروسازی آریوژن فارمد در چهاردهمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی در بخش شرکتهای رشد یافته با دریافت تندیس زرین جشنواره به عنوان مقام اول معرفی گردید. شرکت آریوژن فارمد به عنوان صادرکننده برتر کشوری و دارنده گواهینامه EU GMP با طرح تولید آنتی بادی مونوکلونال تراستوزومب با نام تجاری آریوتراست در این جشنواره شرکت کرده بود.