تمزیوا


 
 

تمزیوا می تواند برای درمان سندرم رهاسازی سیتوکین (CRS) به عنوان علت اصلی وخامت حال بیماران بزرگسالی که ابتلا به ویروس covid-19 (بیماری کرونا) برای آنان تایید شده است استفاده شود.