رویدادها

  • بازدید جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری از غرفه کمیسیون اقتصاد دارو و سلامت 98/11/27

  • بازدید وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری از غرفه کمیسیون اقتصاد دارو و سلامت در نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان البرز واقع در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران ۹۸/۱۱/2۷