رویدادها

آریوژن فارمد صادر کننده نمونه ملی در سال 98


برگزاری دوره های بیوتکنولوژی توسط آریوژن فارمد با همکاری ایفسا


برگزاری دوره آموزشی بازرسی GMP در تولید محصولات بیوتکنولوژی دارویی

 

سخنرانی جناب آقای دکتر امیر فرشچی در مراسم دیدار با رهبر انقلاب 


انتخاب طرح تولید دنوزومب به عنوان طرح برتر جشنواره ربع رشیدی تبریز


حضور شرکت آریوژن فارمد در هفتمین نمایشگاه تخصصی نوآوری و فناوری ربع رشیدی


حضور شرکت آریوژن فارمد در شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران


سخنرانی مدیر عامل آریوژن فارمد در شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران