رویدادها

  • شرکت آریوژن فارمد موفق به اخذ لوح سپاس در تولید و تجاری سازی محصول Stivant در مراسم معرفی توانمندی های صنعت دارویی در چهلمین بهار انقلاب شکوهمند اسلامی گردید.