متخصصان 
 

تعداد زیادی شیمیست و بیوشیمیست در شرکت آریوژن مشغول فعالیت هستند و تمام سعی خود را می کنند تا کیفیت محصولات آریوژن در سطح بالایی باقی بماند. محسن در حال بارگذاری نمونه ماده موثره برروی ژل می باشد تا بدینوسیله از خلوص ماده دارویی اطمینان حاصل کند.