• خط مشی کیفیت

  • منشور اخلاقی

خط مشی کیفیت

شرکت داروسازی آریوژن فارمد با اندیشه خدمت به بیماران مبتلا به بیماریهای تهدیدکننده حیات بر مبنای علوم نوین بیوتکنولوژی و استانداردهای جهانی اصول زیر را به عنوان خط مشی کیفیت سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.

  • بکارگیری و توسعه فن آوری های نوین مورد استفاده در تولید و کنترل کیفی داروهای بیولوژیک
  • تعهد به تامین دارو و خدمات اثربخش و ایمن در سطح جهانی از طریق توسعه، تولید و توزیع و بازاریابی مطابق با الزامات قانونی و ارزشهای سازمانی و آخرین یافته های علمی
  • تعهد و تمرکز بر بهبود مستمر محصولات و کارکرد فرآیندها
  • تقویت مشارکت در سازمان از طریق توانمندسازی، افزایش آگاهی و انگیزه سازمانی
  • اتخاذ روشهای پیشگیری و کنترل آلودگیهای زیست محیطی از طریق شناسایی و بکارگیری الزامات ملی و بین المللی
  • تعامل سازنده با نهادهای رسمی و سازمانهای مردم نهاد مربوط در جهت ایفای مسئولیتهای اجتماعی

ما به عنوان کارکنان آریوژن فارمد متعهد به برآورده ساختن الزامات استاندارد و GMP اروپا و ارتقا دانش و فرهنگ سازمانی در حوزه کیفیت در تمام سطوح هستیم و نهایت تلاش خود را برای انجام این امر معطوف می داریم.

منشور اخلاقی