مرکز تحقیقات آریوژن

درباره ما

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دارویی شرکت آریوژن فعالیت خود را از مهر ماه سال1394 پیرو مصوبه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با هدف تقویت و گسترش زیرساخت های مورد نیاز در جهت تولید داروهای نوترکیب آغاز نموده است. این مرکز درصدد است تا با همکاری علمی با دانشگاه ها و موسسات معتبر داخلی و سازمان های معتبر بین المللی، ضمن ارتقاء سهم کشور در تولید و انتقال دانش در حوزه بیوتکنولوژی دارویی، با انجام پژوهش های کاربردی در این زمینه به عنوان یکی از معتبرترین مراکز تحقیقاتی در سطح منطقه و جهان شناخته شود.
اهداف مرکز به شرح زیر می باشد:

 • توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم بیوتکنولوژی دارویی
 • انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه
 • جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
 • تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه بیوتکنولوژی دارویی
 • ترغیب، تشویق و به کارگیری محققین
 • کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
 • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی
خط مشی

با عنایت به رشد و گسترش انواع بیماری ها در کشور، منطقه و جهان، که خود افزایش نیاز به داروهای نوترکیب را به همراه دارد، و نیز نظر به اهمیت و ضرورت تحقیق در این حوزه، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دارویی آریوژن با هدف تقویت و گسترش زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری تولید داروهای نوترکیب فعالیت خود را آغاز نموده است. خط مشی این مرکز در جهت رسیدن به این هدف متعالی در دو سطح کشوری و سازمانی به شرح زیر می باشد:

الف- کشوری

 • تلاش در جهت تکمیل چرخه ایده تا محصول
 • اولویت بخشی و پاسخ گویی به هنگام به نیازهای سلامت جامعه از طریق تولید داروهای نوترکیب
 • تقویت، توسعه و ایجاد زیر ساخت های پژوهشی لازم برای ارتقاء توانمندی و دانش فنی در حوزه بیوتکنولوژی دارویی
 • ظرفیت سازی (capacity building) برای شرکت های spin off و start up از طریق مشاوره و آموزش، ترغیب، تشویق و به کارگیری محققین
 • اعتلای سطح دانش متخصصین حوزه بیوتکنولوژی دارویی کشور از طریق برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت و میان مدت
ب- سازمانی

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دارویی آریوژن در جهت ایفا نقش سازمانی خود خط مشی زیر را دنبال می کند:

 • بالا بردن بهره وری، کاهش هزینه و رفع موانع تولید از طریق بهینه سازی تولید و کنترل کیفی محصولات موجود
 • تعیین سیاست ها و اولویت های تحقیقاتی شرکت در راستای تولید و انتقال تکنولوژی تولید محصولات جدید
 • رصد تکنولوژی های جدید در جهت جایگزینی تجهیزات و فرآیندهای تولید و کنترل کیفی
 • توانمند سازی و ارتقاء كمی و كيفی فعاليت گروه‌های پژوهشی در طراحی، اجرا و انتشار نتايج پروژه‌های پژوهشی
 • ایجاد بسترهای مناسب مبتنی بر استانداردهای بین المللی به منظور اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه بیوتکنولوژی دارویی و داروهای نوترکیب
 • تقویت و توسعه همکاری های پژوهشی با دانشگاه ها، موسسات آموزشی -پژوهشی داخل و خارج از کشور و سازمان های بین المللی
 • اشاعه دستاوردهای و برون دادهای تخصصی در حوزه بیوتکنولوژی دارویی
 • تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه بیوتکنولوژی دارویی