تندیس شرکت دانش بنیان پنج ستاره به شرکت آریوژن فارمد تعلق گرفت.

گردهمایی باشگاه صادرات دانش بنیان، روز سه شنبه 9 اسفندماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و در این مراسم شرکت آریوژن فارمد مفتخر به دریافت تندیس شرکت دانش بنیان صادراتی پنج ستاره و نیز تندیس شرکت صادراتی با جهش قابل توجه در سال 1400 گشت.

این در حالیست که از میان بیش از 900 شرکت ارزیابی شده، تنها 6 شرکت عنوان پنج ستاره را دارا هستند که در این میان شرکت آریوژن فارمد نیز به این افتخار نائل آمد.