آریوژن فارمد حائز رتبه پنج ستاره شرکت های صادراتی دانش بنیان سال 1402 شد

دومین گردهمایی باشگاه صادراتی شرکت های دانش بنیان روز یکشنبه 29 بهمن ماه 1402 با حضور معاون علمی محترم ریاست جمهوری برگزار شد. از سوی این باشگاه مطالعات و تحقیقات در زمینه فراوانی و ارزیابی صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان انجام پذیرفت و بر اساس آن شاخص ارزیابی در ۳ دسته‌ی شرکتی، فنی و بازاری مصوب گردید و شرکت آریوژن فارمد نیز مانند سال گذشته توانست رتبه پنج ستاره شرکت های صادراتی دانش بنیان سال 1402 را به دست بیاورد.