کواگیت

کوآگیت حاوی ماده فعال دارویی افموروکتوکوگ آلفا (فاکتور VIII انعقادی نوترکیب (Fc  فیوژن پروتئین)) و جز دسته دارویی فاکتورهای انعقادی است که در روند ایجاد لخته خون موثر هستند.

 

OUR GROUP
خانواده ما
گروه دارویی سیناژن با اتکا بر دانش فنی و مهارت نیروهای متخصص جوان قصد دارد هر ساله با سرمایه گذاری فراوان، تعداد زیادی از محصولات را تحت پروژه های تحقیق و توسعه خود قرار دهد تا از این طریق زمینه صرفه جویی ارزی بیشتری را فراهم آورد. با هدف خدمت رسانی بهتر در عرصه سلامت، گروه دارویی سیناژن متشکل از 5 شرکت زیرمجموعه با مرکزیت شرکت سیناژن به عنوان شرکت مادر، تشکیل گردیده که این گروه شامل شرکت های زیر می باشند.
 
 

 

ما همیشه در تکاپوی بی وقفه گشایش مرزهای فکری و صادرات محصولات هستیم